පුරුෂයන් වෙනුවෙන් සැකසුණු උපත් පාලන ඖෂධ පරිභෝජනයට සුදුසු මට්ටමක පවතී ද යන්න පිළිබඳ පැවැත්වූ ආරම්භක පරීක්ෂණ සාර්ථක වී ඇතැයි විශේෂඥයෝ පවසති.
පසුගියදා පැවැත්වූ ලෝක ප්‍රසිද්ධ වෛද්‍ය සම්මේලනයක දී මෙම කරුණු ඉදිරිපත් විය.
දිනකට එක් වරක් පමණක් පරිභෝජනය කළ යුතු මෙම පෙති වර්ගයට ශුක්‍රාණු නිපදවීම නතර කළ හැකි හෝමෝනයක් අඩංගු කර තිබේ.
කොන්ඩම් භාවිතය සහ වාසෙක්තමි ශල්‍යකර්මය වැනි පුරුෂයන් වෙනුවෙන් ඇති උපත් පාලන ක්‍රම දෙකට අමතරව මෙම පෙති භාවිතය හඳුන්වා දෙනු ඇත.
නමුත් මෙය වෙළෙඳපොළට නිකුත් කිරීමට තවත් වසර දහයක පමණ කාලයක් ගත වෙනු ඇතැයි වෛද්‍ය සම්මේලනයේ දී ප්‍රකාශ විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here