“දකුණු ලකට අලුත් මඟක්”

තේමාව යටතේ විවෘත කෙරුණු මාතර – බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගයේ ජාතික මහෝත්සවයට පසුගියදා ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ගරු අශෝක් අබේසිංහ සහභාගි විය. එම උත්සව කටයුතු අවසන් වීමෙන් පසු අමාත්‍යවරයා කතරගම පුද බිම වෙත ගොස් මෙම දුම්රිය මාර්ගය සාර්ථකව අවසන් කර ගැනීම වෙනුවෙන් දෙවියන් ඉදිරියේ සිදු වූ බාරයද ඔප්පු කරමින් දුම්රිය මාර්ගය කතරගම දක්වා සාර්ථකව ඉදිකිරීම් කටයුතු කරගැනීම වෙනුවෙන්ද ආශිර්වාද ලබා ගෙන තිබිණ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here