කොළඹ නගරයේ පාසල්වල ආරක්ෂාව සඳහා පාසල් ළමුන් ප්‍රවාහනය කරන රථ හා පාසල් කාර්ය මණ්ඩලයේ රථ ගාල් කිරීම සඳහා එක් එක් පොලිස් වසම් තුළ රථ නැවතුම් ස්ථාන වෙන් කිරීමට පොලීසිය කටයුතු කර තිබේ.

පාස්කු ඉරිදා ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයට පසුව දෙවන පාසල් වාරය හෙට(06) ආරම්භ වීමට නියමිත අතර ආරක්ෂක හේතූන් මත පාසල් අසල ලමුන් ප්‍රවාහනය කරනා රථ නවතා නොතැබිය යුතු බවට ආරක්ෂක අංශ තීරණය කර තිබේ.

අදාල දල සැලැස්ම පහතින් 👇👇

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here