“මේ ඓතිහාසික අවස්ථාව රටේ නිදහස, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය, මානව හිමිකම්, මූලික අයිතිවාසිකම්, යහපාලනය සඳහා මේ රටේ අද ජීවත්වන ජනතාවට මෙන්ම හෙට උපදින දරුවන් සඳහා අපි මේ 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය කරනු ලබන්නේ”
” ඒ නිසා මේ ඓතිහාසික අවස්ථාවේ ඒ ඓතිහාසික ගෞරවය මේ ගරු සභාවේ නියෝජනය කරන 225 දෙනාටම ලැබෙන බව විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්න ඕන.”
” ඒ නිසා මෙතැනදී අපි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයද එක්සත් ජාතික පක්ෂයද, එහෙම නැත්නම් අනිත් දේශපාලන මිත්‍රශීලී පක්ෂද මේ ගැන පක්ෂ වශයෙන් වෙන වෙනම හිතන්නේ නැතුව මම ඉතාම සතුටු වෙනවා මේ වන විට යම් එකඟතාවයකට පැමිණ තිබීම”
“මේ වන විට යම් විසඳාගත යුතු කරුණු දෙපාර්ශවයෙන්ම ඉදිරිපත්ව තිබෙනවා. අද විවාදය ආරම්භ වීමෙන් පසුව අද සම්පූර්ණ දවසත්, හෙට දහවල් 12 තුරුත් විවාදය තිබෙනවා , මේ පිළිබඳ තියන ගැටළු සහගත තැන් නිරාකරණය කරගන්න. ඒ නිසා අප විවාදය මේ සිට ආරම්භ කර දෙපාර්ශවයට තියන ගැටළු නිරාකරණය කරගෙන හෙට 19 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කරලා, ඒ ඓතිහාසික මහා ගෞරවය, මේ ගරු සභාවේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ, සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ට, ලබාගන්නා ලෙස ඉල්ලමින්, ශ්‍රී ලංකා ජනතාවට මේ උතුම් දායාදය , නිදහස හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය භුක්තිවිදීමට ජනතාවට ලබාදීම මහා භාග්‍යයක්, පුන්‍යකර්මයක් , පිංවන්ත දෙයක් බවත් මම විශ්වාස කරනවා.”
ඉහතින් පලවනුයේ වර්තමාන ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් පාර්ලිමේන්තුව 19වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සම්මත කර ගැනීමෙන් අනතුරුව ඊට සුභපතා පාර්මේන්තුවේ දී කල ප්‍රකාශයයි.
කෙසේ නමුත් පෙරේදා ජනාධිපති සිරිසේන විසින් 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සම්බන්ධව දෝෂාරෝපණය කල අතර එය අත් වැරදීමක් ලෙසටද සලකනා ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here