ලෝක කුසලාන තරගාවලියෙන් අනතුරුව ඉන්දියානු ජාතික කණ්ඩායමට නව ප‍්‍රධාන පුහුණුකරුවකු සහ සහය පුහුණුකාර්ය මණ්ඩලයක් පත්කිරීමට එරට ක‍්‍රිකට් ආයතනය තීරණය කර ඇති අතර ඒ සඳහා මේ වන විට ඉල්ලූම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කර තිබේ.
නව තනතුරු සඳහා ප‍්‍රධාන පුහුණුකරු, පන්දු යැවීමේ පුහුණුකරු, පන්දු රැුකීමේ පුහුණුකරු, භෞතචිකිත්සක, පුහුණු උපදේශක කළමනාකාර යන තනතුරු සඳහා නව ඉල්ලූම්පත් භාර ගැනීමෙන් අනතුරුව අදාළ පුරප්පාඩු පිරවීමට ඉන්දියානු ක‍්‍රිකට් ආයතනය සැලසුම් කර තිබේ. අදාළ නව පුහුණුකරුවන් ලබන 30 වැනිදාට පෙර ඉල්ලූම්පත් යොමු කර යුතුව තිබේ.
ඉන්දියානු කණ්ඩායමේ ප‍්‍රධාන පුහුණුකරු වශයෙන් රවී ශාස්ත‍්‍රි කටයුතු කරයි. ඔහු 2017 වසරේදී ඉන්දියානු ක‍්‍රිකට් ආයතනය විසින් අදාළ තනතුරට පත් කළේය.
-Divaina

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here