තවත් දින 100කට පසුව තමනුත් සිටිනා රජයක් පිහිටුවීමට සුදානම් බව බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රකාශ කර සිටි. එමෙන්ම එළබෙන 11 වනදාට ශ්‍රීලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකත්වය සදහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා පත් කර ගන්නා බවටද ඒ මහතා වැඩිදුරටත් සදහන් කර සිටියා.
එමෙන්ම පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපති අපේක්ෂයා කවුරුන්ද යන්න තමන් නොදන්නා බවත් ඒ තමන් නොවන බව පමණක් පැවසු රාජපක්ෂ මහතා 11 වනදාටම අපේක්ෂකයා කවුරුන්ද යන්න විපක්ෂනායක මහින්ද රාජපක්ෂ ප්‍රකාශයට පත් කරනු ඇති බවටද සදහන් කර සිටි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here