තම රාජ්‍ය බලයට පත් වසර 2015 සිට 2020 ජනවාරි පළමුද වන විට රාජ්‍ය සේවක වැටුප් වැඩිවීම 107% ක් දක්වා වැඩිවීමක් ලෙස ගණනය වන බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර මහතා ප්‍රකාශ කර සිටි. ඒ ඊයේ(25) දින මුදල් අමාත්‍යංශයේ පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්චාවක් අතරතුර අදහස් දක්වමිනි. රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් මෙතරම් විශාල ප්‍රමාණයකින් ඉහල දැමු කිසිදු රජයක් ඉතිහාසය පුරා නොමැති බව අවධාරණය කල අමාත්‍යවරයා පැවැත්වීමට නියමිත මැතිවරණය ඉලක්ක කර ගනිමින් ඒ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක දේශපාලනික වැඩ වර්ජන රැල්ල සම්බන්දව කම්පා වන බවත් දන්වා සිටියා.
මේ අතර පසුගිය 24 වනදා පැවති කැබිනට රැස්වීම තුලදී ජනාධිපතිතුමා විසින් පත්කරන ලද එස්.රනුග්ගේ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් රාජ්‍ය සේවයේ වැටුප් විෂමතා ඉවත් කිරීමේ කමිටු නිර්දේශ අනුව එම සියලු රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ වැටුප 2020 ජනවාරි 01 සිට තව දුරටත් වැඩි කිරීමට නියමිත බවත් වාර්තා වෙයි. 
උදාහරණ ලෙස මෙම නව වැටුප් වැඩි කිරීම අනුව විධායක ශේණියේ නිලධාරියකුගේ ආරම්භක වැටුප රුපියල් 9,587කින් ද, අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයකුගේ වැටුප රුපියල් 23,975කින් ද වැඩි වේ. රාජ්‍ය සේවයේ පහළම සේවකයාගේ වැටුප රුපියල් 3,000කින් වැඩිවන අතර කළමනාකරණ සහකාරවරයකුගේ වැටුප රුපියල් 4,320කින් ද, සංවර්ධන නිලධාරියකුගේ වැටුප 5,040කින් ද, වැඩි වේ. මෙම සියලු වැඩි කිරීම් සිදු කර ඇත්තේ එම නිලධාරීන්ගේ වැටුප 2020 ජනවාරි වන විට 2015 ආරම්භක වැටුපට සාපේක්ෂව 107% ප්‍රතිශතයකින් වැඩ කර තිබීමට අමතරවයි. කෙසේ වෙතත් ඊයේ (24) අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් තීරණය කරන ලද පඩි වැඩිවීමේ 50% ප්‍රතිශතය 2020  ජනවාරි සිට ගෙවන අතර ඉතිරිය 2021 ජනවාරි සිට ගෙවනු ලැබේ. 
වැටුප් වැඩිවීම් වලට අදාලව දත්ත වාර්තාව පහතින් ඇත 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here