එදා මෙදා සැමදා ජනතාවට ජයක්ම ගෙන ආ ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලය පෙරේදා(24) දිනයේදී කොටි 18කට අධික විශාල තෑගි ප්‍රමාණයක් බෙදාහැරීම සිදු කරනා ලදී. ඒ ජාතික පදනම් ආයතනයේදී සුවිශේෂී උත්සවයක් සංවිධානය කරමිනි. 
මෙහිදී අතිවිශාල මුදල් ත්‍යාගයන්ට අමතරව සුකෝපබෝගී මෝටර් රථ ත්‍රිත්වයක් හා යතුරුපැදි 17 ක් ද ත්‍යාග ලාභීන් වෙත බෙදා දීම සිදුව තිබේ. 
පසුගියදා සුරියවැව නගරයේ දී මහජන සම්පත 4000 දිනුම් ඇදීම සිදු වූ අතර එම විශේෂ දිනුම් ඇදීමේ ජයග්‍රහයන්ට හිමි ත්‍යාගයන් පිරිනැමීම ද මෙහිදී සිදු වූ අතර මිට ජාතික ලොතරැයි මණ්ඩලයේ සභාපතිනිය ඇතුළු මහතාම මහත්මීන් විශාල පිරිසක් මේ සදහා සම්බන්ද විය  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here