සජිත් ජනපති අපේක්ෂක ‌ලෙස නම් කිරී‌මේ ජයග්‍රහණය සැමරීම සදහා අද (26) රාත්‍රියේ සියලුම එජාප මන්ත්‍රීවරුන්ට රාත්‍රී ‌භෝජන සංග්‍රහයක් සදහා මංගල සමරවීර මහතාගේ නිවෙසට ආරාධනා කර ඇත.
සජිත්ට ජනපති අපේක්ෂකත්වය ලබා ගැනීම සදහා පසුගිය මාස කිහිපය පුරා ඉතා විශාල වැඩකොටසක් සිදුක‌ළේ මංගල සමරවීර මහතාය.
ඒ ප්‍රීතිය නිමිත්තෙන් අද රාත්‍රියේදී සියලුම මන්ත්‍රීවරුන්ට රාත්‍රි ‌භෝජන සංග්‍රහයක් සිය නිවෙසේදී ලබා දීමට සමරවීර මහතා තීරණය ‌කොට ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here