අද මධ්‍යම රාත්‍රි 12 හේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ගෘහස්ථ 12.5 KG ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල රු 240කින් පහත දමා ඇති බව වාර්තා වෙයි. ඊට අදාල නිවේදනය පාරිභෝගික අධිකාරිය මගින් මීට සුලු මොහොතකට පෙර නිකුත් කරනා ලදී.
කෙසේ වෙතත් මීට පෙරද ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල පහත යන බවට පුවතක් මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරණය වුවද ඊට අදාල නීතිමය පදනම අද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වනු ඇත. ඒ අනුව 12.5 KG ගෑස් සිලින්ඩරයක නව මිල රු 1540ක් වනු ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here