විදේශ රටවල සිට මෙරටට පැමිණි පැමිණීමෙන් පසු නිරෝධායනයට ලක් කරන ලද පලමු කණ්ඩායම අද දිනයේ මුදා හැරි බව යුද හමුදාව පවසනවා.
311ක පිරිසක් අද දිනයේ මුදා හැරී අතර ඔවුන් මුදා හැරීමට පළමු වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් පවත්වනු ලැබුවා.
ශ්‍රී ලංකාවේ නිරෝධාන මධ්‍යස්ථානයන්හි දැනට නිරෝධයට කරන පුද්ගලයන්ගෙන් කොරෝනා වෛරසය ආසාදනය වී යැයි තහවුරු කර ගෙන ඇත්තේ පුද්ගලයන් 31කට පමණයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here