දුම්වැටි නවතා කංසා නීතිගත කිරීමට ශ්‍රීලංකාව සුදානම්

0
3042

කංසා වගාව නීතිගත කිරීමට රජය සුදානම් වීම සම්බන්දව සතුටු වන බව සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය පවසා සිටිනවා. විශේෂයෙන්ම ආර්ථිකමය ලෙස අපනයන බෝගයක් ලෙස හා ඖෂධයක් ලෙසත් නිසි නියාමනයක් හරහා අදාල ක්‍රියාවලිය සිදුවිය යුතු බවත් කංසා අපරාධ නීතියෙන් ඉවත් කර යුතු බවටද යෝජනා කරනවා.

මෙරට දැනට හොර රහසේ වගා කරනා කංසා බිජ ප්‍රභේදය කඩදාසි නිෂ්පාදනයට පමණක් යෝග්‍ය වන බැවින් උසස් තත්වයේ බිජ ප්‍රභේද එනම් ඖෂධ, ශරීරා ලේපන ආදී විශාල කර්මාන්ත විශාල ප්‍රමාණයකට භාවිතා කල හැකි බිජ ප්‍රභේද බිහිකළ හැකි මධ්‍යස්ථානයක් ඇති කිරීමට රජය මැදිහත් විය යුතු බවටද ඔවුන් අවධාරණය කර සිටි.

කෙසේ වෙතත් කැනඩාව,උරුගුව ආදී විශාල රටවල් ප්‍රමාණයක් ලොව පුරාම කංසා භාවිතය(ඉරීම) නීතිගත කරමින් යන පසුබිමක සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රධාන ආදායම් මාර්ගයක් කරගනිමින් යන මෙරටද නුදුරු අනාගතයේදීම ලෝකයේ අනෙකුත් රටවල් මෙන්ම කංසා භාවිතය නීතිගත එනම් නීතියෙන් වරදක් නොවනා බවට ප්‍රකාශ කිරීමට වනු ඇත.

කංසා ගැන අන්තර්ජාල ජයාරූපයක්

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here