මාධ්‍යයේ ලියනා ඕපාදුප ගැන මංගල කනස්සල්ලෙන් (වීඩියෝ)

0
987

වත්මන් රජය සම්මත කරදුන් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ උපරිම ප්‍රයෝජන වර්තමාන විපක්ෂය භුක්තිවිදිනා බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසයි. විශේෂයෙන්ම එවක විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරයෙකු වූ කරු ජයසුරිය මහතා පෞද්ගලික මන්ත්‍රී යෝජනාවක් ලෙස අදාල පනත පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනා විට බාධා කල එවක ආණ්ඩුපක්ෂය වූ වත්මන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අද දවසේ ආණ්ඩුවට විරුද්ධ ක්‍රියාකිරීමට ප්‍රධානතම අවි සපයන්නේද තොරතුරු පනතින් සොයා ගන්නා කරනා බවද සදහන් කරනා ලදී.

රාජ්‍ය සේවයේ සිමාව

එමෙන්ම රාජ්‍ය සේවය තුලද අක්‍රමිකතා විශාල ලෙස අවම කිරීමට තොරතුරු පනත ශක්තිමත් බවද අවධාරණය කල අමාත්‍යවරයා මාධ්‍ය මිතුරන්ටද තැන තැන ඕපාදුප නොකියමින් තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතෙන් ප්‍රයෝජන ගෙන සාර්ථක පුවත් නිර්මාණය කරනා ලෙසටද අරාධනා කරනා ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here